نحوه ثبت شکایات


کاربر گرامی شما می تواید برای ثبت شکایات، پیشنهادات و انتقادات از طریق پست الکترونیک زود گود info@modem724.ir یا تماس با سامانه مرکز تماس مودم 724   - 05191013038 اقدام فرمایید، کارشناسان زود گود در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.